Officieel is de Actie Kerkbalans 2021 afgerond, maar wie onze kerk nog niet financieel heeft gesteund, kan dat natuurlijk het hele jaar door doen. Graag zelfs!

Voor lezers die hiermee niet zo vertrouwd zijn: Actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingscampagne van gemeentes en parochies van vier landelijke kerkgemeenschappen, waaronder de Protestantse Kerk Nederland. Het is niet zomaar een collecte, maar de belangrijkste inkomstenbron voor het uitvoeren van al onze activiteiten. Zonder de opbrengst van Actie Kerkbalans kunnen we ons geen predikant, geen koster en geen organist veroorloven.
Daarom roepen we onze leden en communitydeelnemers op om (naar draagkracht) ruimhartig te doneren.

Heb je geen bericht in de mail of brievenbus ontvangen en wil je toch een financiële bijdrage leveren aan het huishoudboekje van onze kerkgemeente? Dat kan via bankrekening NL19 INGB 0000 2308 29 t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen, met vermelding van ‘Bijdrage 2021’.

Hartelijk dank en natuurlijk houden we jullie via de kerkbrieven op de hoogte van de actie-opbrengst!