Administraties

 

Ledenadministratie

Christien Roorda
072-5897753
ledenadministratie@kerkinbergen.nl

 

Administratie inkomsten

Gre Boorsma
072-561 5725

Bankrekening vrijwillige bijdragen & giften
NL19INGB 0000230829
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

 

Collectebonnen

verkrijgbaar bij Rob Kofman
0226-393337
NL91ABNA 0248538918
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen