Administraties

 

Ledenadministratie

Christien Roorda
072-5897753
ledenadministratie@kerkinbergen.nl

 

Administratie inkomsten

Gre Boorsma
072-561 5725

Bankrekening vrijwillige bijdragen & giften
NL19 INGB 0000230829
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen

 

Collectebonnen

verkrijgbaar bij Cor de Ruiter
072-5899374
NL04 RABO 0358 5154 75
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen