Wie Britta Maria en Maurits Fondse eerder dit jaar tijdens een van de kerkdiensten heeft horen musiceren, zal zeker op zaterdagavond 6 oktober naar de Ruïnekerk willen komen. Dan brengen zij (samen met Oleg Fateev) hun ‘Chansons van schoonheid en troost’, in een speciale versie ter gedachtenis aan Sint Franciscus.

Deze christelijke heilige werd o.a. beroemd vanwege zijn beroemde preek voor dieren in plaats van voor mensen Dat was een practical joke om mensen aan het denken te zetten. In zijn woorden: ‘Als mensen niet luisteren, dan richt ik me tot de dieren!’ Franciscus kreeg vervolgens alle aandacht die hij vroeg voor een eerlijker verdeling van rijkdom in de wereld. Toen al! De liederen van Britta Maria sluiten hierop prachtig aan.Ze bezingen het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere.

Aanvang: 20.00 uur, kaarten in de voorverkoop à €18,50 verkrijgbaar bij de Eerste Bergensche Boekhandel. Op de avond aan de kerk: €20.
Info: Engele Wijnsma, (072) 8889258.