Collectae Passionis: een verzameling passie-aria’s

De Matthäus Passion is het bekendst, maar is niet het enige oratorium dat het lijdens- en sterfverhaal van Jezus vertelt. Tijdens de Collectae Passionis zingt sopraan Tess Marique aria’s uit onder meer de Matthäus, maar ook uit de Johannes en Lukas Passie van Bach en de Messiah van Händel.

De passie-optredens in de periode voor Pasen zijn zeer populair in Nederland. De bijna drie uur durende Matthäus trekt altijd volle zalen en daarin worden wereldberoemde aria’s gezongen over de laatste uren van het leven van Jezus zoals dat verteld wordt in het bijbelse evangelie volgens Matteüs.


In de Collectae Passionis (Latijn voor: verzamelde passiespelen) zingt Tess Marique een bloemlezing uit verschillende passies. Ze wordt op de piano begeleid door Annelies Komen. Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema vertelt tussen de aria’s door het evangelieverhaal. Zo ontstaat er een bijzondere combinatie van verhaal en muziek. De voorstelling duurt ongeveer een uur.


De Heiloose Tess Marique (1995) studeerde in 2018 af aan het HKU Utrechts Conservatorium bij Dobrinka Yankova, in de richting Klassiek Zang. Zij zong onder andere de Johannes Passion en Hohe Messe van Bach, Gloria in D van Vivaldi, Messe in Es-dur van Schubert, diverse cantates van Telemann en Bach en vele andere oratoriumwerken in concertzalen en kerken in Nederland.

Zaterdag 30 maart om 20.00 uur. Entree: € 10.
Reserveren kan via: passionis@kerkinbergen.nl