Lectoren

Hieronder vindt u de lijst met e-mailadressen van de lectoren.

In verband met het voorkomen van spam dient het sterretje * nog vervangen te worden door het @ teken.

Nies Wouters                        ubels_wouters*quicknet.nl
Evelien Waanders                 waanders*live.nl
Alexandra Bos Eijssen          a.e.boseyssen*gmail.com
Gre Boorsma                        greboorsma*gmail.com
Robert de Kraker                  robert*dekraker.com
Wim van der Graaff               w.graaf*quicknet.nl