Contactgegevens

Het huis van de Protestantse Gemeente Bergen is de prachtige oude Ruïnekerk, gelegen in het hart van Bergen.

Oude Prinsweg 2
1861 CS Bergen
072-589 8383

Postadres
Protestantse Gemeente Bergen
Kerkedijk 52A
1862 BG Bergen

E-mail: info@kerkinbergen.nl

Koster
Susanne Ooms
06-2756 1116
koster@kerkinbergen.nl

Voorzitter kerkenraad
Herma Kan
06-1856 2856
voorzitter@kerkinbergen.nl

Predikant
Ds. Engele Wijnsma
06-287 378 37
dedominee@kerkinbergen.nl

Kerkorganist
Frank van Wijk
072-5818738
organist@kerkinbergen.nl

Bankrekening
NL19INGB 0000230829
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen