ds. Nielspeter Jans,  ds. Niels Gillebaard , ds. Floor van der Wind,  Albert Kozijn, ds. Hanneke Ruitenbeek , ds. Marius Braamse,  ds. Peter Verhoeff

ds. Nielspeter Jans, ds. Niels Gillebaard , ds. Floor van der Wind, Albert Kozijn, ds. Hanneke Ruitenbeek , ds. Marius Braamse, ds. Peter Verhoeff

Dinsdag 18 februari had ik een bijeenkomst van de Werkgemeenschap van Predikanten in mijn regio.Vier keer per jaar komen we een ochtend samen om ons in een onderwerp te verdiepen, informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit keer kwamen we samen in de Vrijheidskerk van Alkmaar. Een aantal collega’s was verhinderd, maar we mochten kennismaken met onze nieuwe collega Niels Gillebaard uit De Rijp. Ook Albert Kozijn was aanwezig. Hij loopt stage in Heiloo en heeft al een carrière achter de rug bij de Pinksterbeweging en een asielzoekerscentrum.

Centraal stond de omgang van predikanten met psychiatrische patiënten. Het bleek dat velen dat moeilijk vonden. Immers waar ligt de grens tussen pastoraat en het bieden van psychische hulp. Het idee ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ vond brede instemming. Marius Braamse, als predikant werkzaam binnen de GGZ, wist ons echter enkele goede inzichten te geven. Zo maakte hij ons duidelijk, dat het pastorale werk voor psychiatrische patiënten feitelijk niet verschilt van zorg voor mensen met bijvoorbeeld kanker. In alle gevallen gaat het om geestelijke nood. Zelf heb ik er in elk geval vier dingen van geleerd:

  • Beantwoord het abnormale altijd met het normale. Met andere woorden: ga niet mee in wonderlijke patronen, maar blijf dicht bij jezelf.
  • Je bent als predikant geen medicus, dus gedraag je ook niet zo.
  • Pas op dat je je niet mengt in het leven van een ander. Word geen onmisbare schakel in andermans leven, hoe groot de druk ook is.
  • Wat je wel doet is er voor iemand zijn in het zoeken en hopelijk vinden van troost en bevestiging.

Daarna ging het gesprek nog over de scheidslijn tussen privé en werk. Daar bleek een belangrijke overeenkomst te liggen. “Beantwoord het abnormale altijd met het normale.” Het is fijn als mensen je willen helpen, maar bepaal zelf hoe dichtbij anderen tot je komen. Anders gezegd: keer abnormaal gedrag door normaal gedrag.

Verder vertelde collega Peter Verhoeff -adviseur van de classis voor o.a. fusies en ruzies- dat recent vijf predikanten in Noord-Holland gedwongen zijn losgemaakt van de gemeente die zij dienden. Dat komt overeen met het landelijke beeld, maar is wel schrikbarend hoog. Belangrijke oorzaken kunnen o.a zijn:

  • Predikanten die slecht communiceren
  • Kerkenraden die hogere eisen stellen dan vroeger
  • Kerkenraden die zich als werkgever gaan gedragen, wat ze feitelijk niet zijn.

Kortom: het was een ochtend waar ik weer veel geleerd heb. En waar ik opnieuw ontdekt heb hoe fijn het is om hier in Bergen te mogen werken.

Ds. Engele Wijnsma