Wil je een financiële bijdrage leveren?

JA!
Want we zijn een open gemeenschap waar ruimte is voor religieuze diversiteit

JA!
Want onze kerkdiensten en activiteiten zijn vrij toegankelijk

JA!
Want onze toekomst is sterk afhankelijk van giften van onze leden en andere betrokkenen

JA! 
Want kerkgemeenschappen in Nederland krijgen geen overheidssteun of -subsidies

Jouw donatie wordt dus zeer gewaardeerd! Je kunt je gift overmaken op bankrekeningnummer NL19INGB 0000230829
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen