Een jaarlijks mooi gebruik: op de zondag voorafgaand aan Advent herdenken we in een bijzondere viering onze overledenen van het afgelopen jaar. Hiervoor nodigen we hun familieleden uit in de kerk, spreken hun naam hardop uit en ontsteken een kaars voor hen.

Op gemis en dankbaarheid zit echter geen uiterste houdbaarheidsdatum. En daarom is iedereen welkom die de behoefte voelt om een gestorven geliefde, familielid of vriend te herdenken. Voor hen mag ook jij persoonlijk een kaars aansteken.

De viering begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. De muziek wordt verzorgd door onze vaste organist Frank van Wijk, Gerrie Moot en de Zanggroep Ruïnekerk o.l.v. Maria Delver. Voel je welkom om te komen!