Gemeenteavond op 27 november!

In november heeft de kerkenraad een extra gemeenteavond ingelast om een aantal belangrijke punten op tafel te leggen. Een daarvan gaat over de toekomst van onze kerkgemeente. We hopen dat veel mensen uit onze community deze avond aanwezig zullen zijn. Je bent van harte welkom, ook als je nog niet eerder een gemeenteavond hebt bezocht!

Hoe gaan we met onze kerkgemeente op weg richting 2027?
Dit bespreken we met behulp van de rapportage die door de ‘Commissie Ruïnekerk 2027’ is opgesteld.
Deze rapportage komt digitaal per mail beschikbaar. Om de Gemeenteavond optimaal te kunnen volgen en zinvol te maken, is het verstandig kennis genomen te hebben van de inhoud. Het stuk zal door dominee Engele Wijnsma via het kerkbrief-mailbestand worden rondgestuurd.

Ontvang je de kerkbrief niet digitaal, dan kun je de rapportage bij de scriba aanvragen, per mail, scriba@kerkinbergen.nl, of via 072-5817551.