In het zonnetje: de crew van Studio Ruïnekerk

We missen elkaar als community natuurlijk enorm. Maar we kunnen in ieder geval wel iedere zondag een prachtige kerkdienst bekijken en beluisteren. En dat vooral dankzij de mannen van Studio Ruïnekerk, die het het fenomeen ‘online viering’ naar een hoog niveau hebben getild.

Daarom namens alle tevreden kijkers maar eens een woord van dank aan onze trouwe Studio-crew: Robert de Kraker, Jurgen Agne, Pieter van Dijk, Bert van der Zee en Cor Dekker.