Kerk op locatie

De meeste activiteiten hebben plaats in de Ruïnekerk,
maar er is ook een aanbod voor hen die niet zo makkelijk
naar dit godshuis kunnen komen. Zo wordt in Frankenstate
elke zondag gezamenlijk de Ruïnekerkdienst via internet
beluisterd en in De Rekere worden huisbezoeken
afgelegd. In verzorgingshuis De Marke staat elke maand
een kerkelijke viering op het programma.

Contactpersonen

De Rekere: Maartje Inia
Frankenstate: Annemien v.d. Dijssel, (072) 511 12 70
De Marke: Ebelien Waanders, (072) 589 94 57