Kerk op locatie

De meeste activiteiten hebben plaats in de Ruïnekerk,
maar er is ook een aanbod voor hen die niet zo makkelijk
naar dit godshuis kunnen komen. Zo worden in Frankenstate
en in De Rekere op verzoek huisbezoeken
afgelegd. In verzorgingshuis De Marke staat elke maand
een kerkelijke viering op het programma.

Contactpersonen

De Rekere: Maartje Inia
De Marke: Ebelien Waanders, (072) 589 94 57