Kerkenraad & kerkrentmeesters

Diakenen

Dirk Roorda (penningmeester)
072-589 7753
d.roorda@quicknet.nl

Cor de Ruiter
072-5899374
cderuiter@quicknet.nl

Joke Scheffer-Scholtens
072-5895450
jsscholtens162@gmail.com

Martijn Zoll
072-5813188

Ouderlingen & kerkrentmeesters

Frank Boddendijk, ouderling (activiteiten) / voorzitter kerkenraad
072-5818211
kloosterfrank9@gmail.com

Ruud Holstvoogd, ouderling-kerkrentmeester (penningmeester uitgaven)
072-589 8277
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Gerrie Moot, ouderling (jeugd)
06-49898155
gerrie.moot@gmail.com

Anja Morreau, ouderling-kerkrentmeester
06-20622575
a.j.morreau@kpnmail.nl

Anita van Prooijen, ouderling (publiciteit)
072-5894288 / 06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Wim Wiersema, interim-scriba
072-5817551
scriba@kerkinbergen.nl

Rienk Zijlstra, ouderling
06-18603844
sssklaas@hotmail.com

Predikant

ds. Engele Wijnsma
Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen
072-888 9258 / 06-287 378 37
dedominee@kerkinbergen.nl