Kerkenraad & kerkrentmeesters

Diaconie

e-mail: diaconie@kerkinbergen.nl

  • Rob Kofman, diaken
  • Dirk Roorda, diaken (penningmeester)
    072-589 7753
  • Cor de Ruiter, diaken (voorzitter)
    072-5899374
  • Joke Scheffer-Scholtens, diaken
  • Martijn Zoll, diaken

Ouderlingen & kerkrentmeesters

Predikant

ds. Engele Wijnsma
Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen
072-888 9258 / 06-287 378 37
dedominee@kerkinbergen.nl