Kerkenraad & kerkrentmeesters

Diaconie

Rob Kofman, lid
rj.kofman@quicknet.nl

Dirk Roorda, diaken (penningmeester)
072-589 7753
d.roorda@quicknet.nl

Cor de Ruiter, diaken (voorzitter)
072-5899374
cderuiter@quicknet.nl

Joke Scheffer-Scholtens, diaken
072-5895450
jsscholtens162@gmail.com

Martijn Zoll, diaken
072-5813188

 

Ouderlingen & kerkrentmeesters

Frank Boddendijk, ouderling (activiteiten) / voorzitter kerkenraad
072-5818211
kloosterfrank9@gmail.com

Ruud Holstvoogd, kerkrentmeester (penningmeester uitgaven)
072-589 8277
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl

Albert van Meulen, kerkrentmeester
ajvanmeulen@gmail.com

Gerrie Moot, ouderling (jeugd)
06-49898155
gerrie.moot@gmail.com

Anita van Prooijen, ouderling (publiciteit)
06-16204594
website@kerkinbergen.nl

Evert Spee, ouderling
072-589 7571
evertspee42@gmail.com

Wim Wiersema, interim-scriba
072-5817551
scriba@kerkinbergen.nl

Rienk Zijlstra, ouderling
06-18603844
sssklaas@hotmail.com

 

Predikant

ds. Engele Wijnsma
Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen
072-888 9258 / 06-287 378 37
dedominee@kerkinbergen.nl