Kinderen in de kerk

Kinderen zijn bij de Protestantse Gemeente Bergen uiteraard van harte welkom! De Ruïnekerk beschikt over een kleine zijzaal, waar we een deel van de viering kindernevendienst houden. Ook de allerkleinsten kunnen daar terecht. De leiding van de kindernevendienst probeert zo veel mogelijk in te spelen op de thematiek van de viering, maar bij ons staat allereerst voorop dat kinderen met plezier naar onze kerk komen. Niets moet en veel mag!

Elke zondag mag gevierd worden, maar natuurlijk besteedt de kindernevendienst extra aandacht aan de bijzondere dagen door het jaar heen: Palmzondag, Pasen, Pinksteren, Startzondag, de Gedachtenisdienst, Advent en Kerstmis.

In de meivakantie en tijdens de zomervakantie (regio Noord-Nederland) is er geen kindernevendienst.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de leiding van de kindernevendienst:

Alberta Eppinga & Wim Wiersema:  albertaeppinga@hotmail.com 
Mariska de Kraker: mariska@dekraker.com of 072-589 7560