Kinderen in de kerk

Kinderen zijn bij de Protestantse Gemeente Bergen uiteraard van harte welkom! De Ruïnekerk beschikt over een kleine zijzaal, waar we een deel van de viering kinderkerk houden. Ook de allerkleinsten kunnen daar terecht. De leiding van de kinderkerk probeert zo veel mogelijk in te spelen op de thematiek van de viering, maar bij ons staat allereerst voorop dat kinderen met plezier naar onze kerk komen. Niets moet en veel mag!

Elke zondag mag gevierd worden, maar natuurlijk besteedt de kinderkerk extra aandacht aan de bijzondere dagen door het jaar heen: Palmzondag, Pasen, Pinksteren, Startzondag, de Gedachtenisdienst, Advent en Kerstmis.

In de meivakantie en tijdens de zomervakantie (regio Noord-Nederland) is er geen kinderkerk.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de leiding via kinderen@kerkinbergen.nl

Mariska de Kraker, 072-589 7560
Alberta Eppinga
Wim Wiersema