Lectoren

Hieronder vind je de lijst met e-mailadressen van de lectoren:

Nies Wouters                       ubels_wouters@quicknet.nl
Ebelien Waanders               waanders@live.nl
Alexandra Bos Eijssen        a.e.boseyssen@gmail.com
Gre Boorsma                        greboorsma@gmail.com
Robert de Kraker                 robert@dekraker.com
Wim van der Graaff            w.graaf@quicknet.nl
Karel Otto
Peter Geurts