Leerhuis Bijbelboek Samuël

Op de woensdagavonden 3 oktober, 7 november en 12 december kan men een gezamenlijke duik nemen in het Bijbelboek Samuël. Dit leerhuis wordt geleid door Saskia Ossewaarde, onze buurpredikant uit Egmond. Zij zegt hierover het volgende:

“Er zijn twee soorten mensen die Bijbellezen”, zei een Braziliaanse predikant, “Zij die alléén lezen en zij die dat samendoen”. In dit leerhuis doen we het samen. Elke bijeenkomst lezen we 1 à 2 aaneengesloten hoofdstukken uit het boek Samuël. Daarbij gebruiken we commentaar van Thomas Naastepad, theoloog/pastor/dichter. Zijn boek ‘Verborgen midden’ over 1 en 2 Samuël wordt zijn magnum opus genoemd en terecht, want hij bespreekt de hoofdpersoon hierin op schitterende en geestige wijze. Voorwaarden om mee te doen aan de drie leessessies: Bijbel mee en een gezonde dosis nieuwsgierigheid

Aanvang van de avonden: 20.00 uur. Info en aanmelden: Frank Boddendijk, (072) 5818211.