Op weg naar Pasen!

De komende week gaan we op weg naar het hoogtepunt van onze geloofstraditie: de opstanding van Jezus op Paasmorgen. Het wordt een week met afwisselend vrolijke en ingetogen vieringen en bijzondere muzikale samenkomsten. We starten op zondag 24 maart met de Palmpasenviering, die eindigt met de feestelijke intocht van de kinderen met hun Palmpasenstokken.
Daarna begint de Stille Week, die we dit jaar invullen met een viering op Witte Donderdag, het Stabat Mater op Goede Vrijdag en de Collectae Passionis op Stille Zaterdag.
Op zondag 31 maart, Paasmorgen, mogen we dan uitbundig de opstanding vieren!
Alle vieringen zijn gratis te bezoeken, bij het Stabat Mater wordt een bijdrage gewaardeerd en voor de Collectae Passionis zijn tickets te bestellen. Kijk bij de kerkdiensten voor alle aanvangstijden en details.

De opbrengst van de Tientjesboom – onze collectetraditie in de Veertigdagentijd – is bestemd voor Stichting dnoDoen, en meer specifiek voor zwerfjongeren in onze regio.