Rob Visser komt op maandag 16 september weer een avond spreken in de Ruïnekerk. Voor wie hem nog niet kent: Visser was stadspredikant van Amsterdam, eigenzinnige pioniersdominee op IJburg in de eerste jaren van deze wijk, oprichter van Parentshouse IJburg, tijdelijk opvanghuis voor ouders in scheiding, bedenker van de wandelapp ‘De goddelijke stad’, schrijver etc. Religieus, met de mens centraal, kritisch als het gaat om de rol van de kerk in de samenleving. Op deze avond houdt hij een hedendaags verhaal op basis van oudere auteurs. Hij denk na over het leven van Elisabeth Kübler-Ross en haar mooie uitspraken. Hij gaat in op wat zij aanreikt en probeert de lessen die zij trekt uit haar leven door te trekken naar onze levens en naar onze tijd. Daar legt hij dan de werken van Huizinga ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ en ‘Homo Ludens’ naast. Hij beziet of wij in de chaos van deze tijden, met geslepen wereldleiders, een verward Europa, een klimaat-, immigratie-, bankencrisis en tenslotte een slinkende kerkgemeenschap in het Westen, in ieder geval het hoofd koel kunnen houden.

20.00 uur, gratis toegang