Met Pasen hebben we ons project voor het weeshuis Sunshine House afgerond. Toch willen we verder met de boom. Wij realiseren ons dat de Stichting Ruïnekerk in deze coronacrisis geen inkomsten heeft. Dat legt een bom onder de financiële situatie van deze beheersstichting, en daarmee onder het onderhoud van dit unieke kerkgebouw.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om tot en met Pinksteren voor de Stichting te collecteren. Hopelijk doen jullie weer mee! Het werk van de Stichting is ook onze verantwoordelijkheid.

Doe je (weer) mee? Jouw bijdrage kan naar: NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.