Ook in deze Veertigdagentijd zetten we onze traditionele Tientjesboom op! Digitaal, noodgedwongen. Vier zondagen lang, van 22 maart tot en met 12 april, wordt iedereen uitgenodigd hierin (wekelijks) een tientje te hangen. (Het mogen ook halve tientjes van €5 zijn of juist dubbele tientjes van €20.) De kerk roept al eeuwenlang op om in de periode voor Pasen geld uit te sparen voor een goed doel. Het is een vorm van vasten die zich uitbetaalt in solidariteit.

En wie denkt: hoe kan dat als de kerk gesloten is? Daar passen we een digitale mouw aan! Maak je bijdrage over naar Diaconie Protestantse Gemeente Bergen, NL04RABO 0358 5154 75, onder vermelding van ‘Boom’.

Dit jaar brengen we geld bijeen voor Sunshine House, een weeshuis in Zuid-Afrika waarvoor Martina de Lange actief is. Martina is de voormalige echtgenote van onze predikant. Sinds haar verhuizing naar Schoorl is ze lid van onze buurkerk. Sunshine House herbergt vooral weeskinderen die alleen zijn komen staan nadat hun ouders aan aids zijn overleden. Inmiddels kunnen hun grootouders ook niet meer voor hen zorgen.

Op elk van de vier zondagen brengen we tijdens de online kerkdienst nieuws over het weeshuis.