Vijf weken lang hebben mensen op zondag tientjes, vijfjes en twintigjes en muntgeld geschonken om onze geldboom te doen bloeien. Anderen maakten hun gift over via de bank. Maar ook in Oekraïne zelf vond ons plan gehoor. Samen met gulle gevers uit dat land hebben we in totaal € 22.000 bijeen gebracht voor het gezin van Olga Podusova, waarvan het merendeel natuurlijk vanuit de Ruïnekerk. In dit bedrag zit ook het door één gezin toegezegde geld voor een jaar lang elke maand € 50 aan brandstof.
De diaconie  is uitermate trots en dankbaar voor alle gulle gaven. ‘Waarin een kleine kerk dan toch maar groot kan zijn!’ Via onze contacten ter plaatse zal het geld (minus de brandstoftoelage) worden besteed aan het kopen van een busje, zodat de 11, door Olga Podusova geadopteerde jonge kinderen, voortaan niet meer uren hoeven te lopen naar school, en naar de winkel om alle boodschappen te dragen.