De aanloop naar Kerstmis plaatsen we dit jaar in het thema ‘Kinderen van David’, om dan te eindigen met Jezus, zoon van David.
Aan de orde komen in drie vieringen: Amnon & Tamar, Absalom en Salomo. En daarnaast een klassiek Adventsverhaal over Jozef en Maria.