Vieringen in de Adventstijd

De aanloop naar Kerstmis plaatsen we dit jaar in het thema ‘Kinderen van David’, om dan te eindigen met Jezus, zoon van David.
Aan de orde komen in drie vieringen: Amnon & Tamar, Absalom en Salomo. En daarnaast een klassiek Adventsverhaal over Jozef en Maria.