Werkgroepen & commissies

Activiteitenprogramma
Pieter de Bruijne
072-581 4026 / 06-506 729 91
pcdebruijne@gmail.com

Zanggroep Ruïnekerk Bergen
Evert Spee
072-589 7571
evertspee42@gmail.com

ZWO-commissie
Lex Pannekoek
072-581 8186
a.pannekoek2@kpnplanet.nl

Werkgroep eredienst
Ebelien Waanders-van Dijk
072-589 9457
waanders@live.nl

Contact gastpredikanten
Alexandra Bos Eijssen
a.e.boseyssen@gmail.com

Kinderkerk
Alberta Eppinga
072-581 7551
kinderen@kerkinbergen.nl

Maaltijd in de kerk
Annemien van den Dijssel
072-5111270
annemien.vd.dijssel@live.com

Redactie kerkblad Con-tact
Cobie Pannekoek-de Kruijf
072-581 8186
cobie.pannekoek@kpnplanet.nl

Koffie-inloopochtend
Riet Puik-van Hoog
072-589 9149
rietpuik@gmail.com