Werkgroepen & commissies

Activiteitenprogramma
Pieter de Bruijne
072-581 4026 / 06-506 729 91
pcdebruijne@gmail.com

Zanggroep Ruïnekerk Bergen
Evert Spee
072-589 7571
evert.spee@planet.nl

ZWO-commissie
Lex Pannekoek
072-581 8186
a.pannekoek2@kpnplanet.nl

Werkgroep eredienst
Ebelien Waanders-van Dijk
072-589 9457
waanders@live.nl

Redactie kerkblad Con-tact
Cobie Pannekoek-de Kruijf
072-581 8186
cobie.pannekoek@kpnplanet.nl

Kindernevendienst
Alberta Eppinga
072-581 7551
albertaeppinga@hotmail.com

Maaltijd in de kerk
Annemien van den Dijssel
072-5111270
annemien.vd.dijssel@live.com

Koffie-inloopochtend
Riet Puik-van Hoog
072-589 9149
rietpuik@gmail.com