Werkgroepen & commissies

Activiteitenprogramma
Pieter de Bruijne
072-581 4026 / 06-506 729 91
activiteiten@kerkinbergen.nl

Zanggroep Ruïnekerk Bergen
Evert Spee
072-589 7571
zanggroep@kerkinbergen.nl

ZWO-commissie
Lex Pannekoek
072-581 8186
zwo@kerkinbergen.nl

Kleding ophalen
Cor de Ruiter
072-5899374
Jan Hink
072-5896029

Werkgroep eredienst
Ebelien Waanders-van Dijk
072-589 9457
eredienst@kerkinbergen.nl

Relatiebeheer gastpredikanten
Heleen van Meulen
06-19430065
Hans Boorsma
06-51331875
gastpredikant@kerkinbergen.nl

Kinderkerk
Alberta Eppinga
072-581 7551
kinderen@kerkinbergen.nl

Maaltijd in de kerk
Annemien van den Dijssel
072-5111270
maaltijd@kerkinbergen.nl

Redactie Kerkbrief XL
Anita van Prooijen
06-16204594
kerkbrief@kerkinbergen.nl

Studio Ruïnekerk
Cor Dekker
06-54216449